اخبار

»

اختیارات و تعهدات کارفرما

اختیارات و تعهدات کارفرما

تیم مدیریت

19 آذر 1397


اختیارات و تعهدات کارفرما

اشتراک گذاری در:کارفرما کیست؟

کارفرما شخصیتی است که همیشه یک طرف قرارداد به عهده ی اوست و نسبت به این موضوع نیز متعهد است. او برای انجام پروژه ی خود افراد متخصص را نیز انتخاب می کند و اجرایی کردن پروژه را نیز به فرد متخصص می سپارد. او می تواند برای خود جانشینانی انتخاب کند که در غیاب او بر روی کارها نظارت داشته باشند.

کارفرمایان در این راستا تعهداتی نیز دارند، مانند:

ابتدا باید برای پروژه خود، مدیر انتخاب کنند تا روند انجام پروژه را بر عهده بگیرند.

هدف و نیاز های ایده ی خود را مشخص کنند تا در همان مسیر پیش روند، هدف در این مسیر مهم ترین ملاک است.

_ برای پروژه ی خود نیز برنامه ریزی مشخصی داشته باشند و اگر کاستی دیدند به تکمیل کردن آن بپردازند.

آموزش های لازم را به افراد زیر مجموعه ی خود بدهند تا آن ها، با روند چگونگی کار به خوبی

آشنا شوند.

_ پیشرفت پروژه ی خود را در برابر روش های به کار برده شده مقایسه کنند.

_ ممکن است در طول مسیر تغییرات احتمالی وجود داشته باشد، کارفرمایان باید این تغییرات را پیش بینی کنند و آن ها را روی قرارداد ذکر و تصویب نمایند.

_ کارفرمایان باید تمام هزینه ها را بپردازند حتی اگر پروژه با شکست مواجه شود، آن ها در این قبال مسئولند.

_ باید بر روی کار حداکثر نظارت را داشته باشند و با برنامه ریزی پیش روند.

_ ابتدا زمان بندی لازم را برای تحویل کار مشخص کنند.

_ کارفرمایان باید متعهد شوند که تمام قوانین را رعایت کنند و این قوانین را به زیر مجموعه ی خود اموزش دهند.

کارفرمایان علاوه بر تعهداتی که دارند دارای اختیاراتی نیز هستند و با دارا بودن این اختیارات نیز می توانند پروژه خود را سریع تر به پیش ببرند. این اختیارات از قبیل :

_ آن ها می توانند با مبلغ پیش پرداخت موافقت یا مخالفت کنند و یک مبلغی را برای شروع کار در نظر بگیرند.

_ هر موقع که بدانند زمان انجام پروژه باید بیشتر شود، آن ها می توانند زمان بندی پروژه را حتی در اواسط کار تغییر دهند.

_ کارفرمایان می توانند در حین کار برای بهبود روند پیشرفت پروژه فعالیت های جدیدی را اضافه یا کم کنند.

_ آن ها این اختیار را نیز دارا هستند که هر زمانی که بدانند به قرارداد خاتمه دهند و آن پروژه را کنسل کنند.

_ اگر افراد زیر مجموعه های آن ها کار را به تاخیر بیندازند یا کم کاری کنند کارفرمایان می توانند قرارداد را با آن ها فسخ کنند.

چیزی که در تعهدات و اختیارات کارفرمایان خیلی مهم است قاطع و استوار بودن است. اگر کارفرمایان این دو گزینه را به خوبی رعایت کنند قطعا موفق خواهند شد.

 

کارفرمایان باید به این نکته ویژه هم توجه داشته باشند که صبر را ضمیمه ی کاری خود قرار دهند چون با صبر و شکیبایی است که انسان به مقصودش می رسد.


اختیارات و تعهدات کارفرما
تیم مدیریت

در های‌ورک میتوانید خیلی راحت کارهای خود را به دیگران بسپارید و یا به صورت فریلنسری برای دیگران کار کنید، همین امروز پروژه خود را ایجاد کنید.