زمینه فعالیت های‌ورک

افرادی از سراسر ایران پروژه های خود را برای انجام در های‌ورک ثبت میکنند و ما این پروژه ها را پس از تایید در اختیار تمامی فریلنسر ها قرار میدهیم.

تمامی فریلنسر ها می توانند پیشنهاد خود را روی پروژه ثبت کنند به این صورت که قیمت، زمان تحویل، هزینه و ... را مشخص میکنند، حال کارفرما از بین این پیشنهادات یکی را انتخاب میکند و پیش پرداخت را به حساب سایت واریز میکند و فریلنسر با اطمینان کار را شروع میکند و پس از اتمام کار، خروجی خود را تحویل کارفرما میدهد و کارفرما پس از بررسی، کار فریلنسر را تایید میکند و هزینه به حساب فریلنسر ریخته خواهد شد.