آیا می توانم بیشتر از یک حساب کاربری داشته باشم؟

خیر نمی توانید. بنابر قوانین های‌ورک شما بیشتر از یک حساب کاربری نمی توانید داشته باشید، تنها با یک حساب می توانید وارد سایت شوید اما هم می توانید به عنوان فریلنسر و هم به عنوان کارفرما فعالیت کنید.