چگونه ثبت نام کنیم؟

ابتدا در صفحه ی اصلی  در گوشه ی بالایی صفحه، گزینه ثبت نام را کلیک می کنیم، سپس اطلاعات خود را در آنجا تکمیل میکنیم و و با موفقیت ثبت نام می کنیم.

 

ثبت نام

 

نکته: در قسمت تکمیل اطلاعات گزینه های ستاره دار باید پر شود.

ثبت نام