پرداخت امن های‌ورک چگونه است؟

پرداخت کارفرما به فریلنسر از طریق پرداخت امن های‌ورک انجام می شود، یعنی کارفرما پرداخت را به سایت انجام می دهد و هر زمان که پروژه را تحویل گرفت و از نتیجه کار راضی بود پرداخت امن را آزاد کرده و ما مبلغ را به حساب فریلنسر انتقال می دهیم.

پرداخت امن های‌ورک برای محافظت از کارفرما و فریلنسر طراحی شده است. همه پرداخت ها در های‌ورک می بایست از طریق ایجاد پرداخت امن انجام شود. هر گونه درخواست پرداخت خارج از سایت خلاف قوانین سایت می باشد و در صورت بروز هر گونه مشکل،  های ورک هیچ مسئولیتی قبول نخواهد کرد.

پس بهتر است به کاربرانی که قوانین سایت را نادیده میگیرند و سعی دارند تا پروژه را از سیستم خارج کنند، اطمینان نکنید.

فریلنسر در هنگام ارسال پیشنهاد و در میزکار پروژه، می تواند برای کارفرما درخواست پرداخت امن ارسال کند و کارفرما می تواند درخواست را قبول یا رد کند. همینطور کارفرما می تواند به هر میزان که صلاح دانست، برای فریلنسر پرداخت امن ایجاد کند.

اگر پرداخت امن قبل از تحویل کار آزاد شود،های ورک  هیچ مسئولیتی قبول نخواهد کرد.

همینطور فریلنسر می بایست پروژه را پس از ایجاد مبلغ کامل پروژه بصورت پرداخت امن، به کارفرما تحویل دهد اگر پروژه زودتر تحویل داده شود و کارفرما مبلغ پرداخت امن را ایجاد نکند، مسئولیت آن به عهده فریلنسر می باشد.