چطور از کد تخفیف استفاده کنم؟

اگر شما برای ایجاد پروژه یا ارتقا عضویت کد تخفیفی دارید، می بایست برای ایجاد پروژه تمام فیلد ها را تکمیل کنید سپس کد تخفیف خود را وارد کنید و تخفیف بگیرید.

 

 

یا اگر برای ارتقا عضویت کد تخفیف دارید وارد صفحه ی ارتقا کاربری شوید زمانی که تمام فیلد ها را تکمیل کردید درون باکس کد تخفیف دارم آن را وارد و استفاده کنید.