چطور پروژه های قبلی و فعلی خود را مشاهده کنم؟

برای چگونگی عملکرد پروژه های خود کافی است وارد داشبورد خود شوید، در آنجا در قسمت میز کار کارفرما یا میز کار فریلنسر می توانید پروژه های انجام شده یا پروژه های در حال انجام را مشاهده کنید.